موضوع پروژه:
طراحي ، ساخت و تامين كلية تجهيزات مورد نياز انتقال ، توزيع ، ذخيره سازي ، بسته بندي و بارگيري سايت گوگرد پالايشگاه شازند اراك
شرح پروژه:
انتقال بوسيله تسمه نقاله به متراژ بيش از 500 متر
 3 دستگاه Pocket Conveyor  با شيب حدود 60 درجه
ذخيره سازي بصورت فله در انبار 50.000 تني بوسيله Tripper Car
تجهيزات انباشت و برداشت
سيستم تغذيه به سيلوها بوسيله Reversible Conveyor
3  عدد سيلو ي فلزي هركدام به ظرفيت700  تن
1 دستگاه باسكول جهت توزين كاميون
2 دستگاه باسكول جهت توزين واگن قطار
1 خط بسته بندي در كيسه هاي 1000 كيلوگرمي
2 ايستگاه بارگيري فله در كاميون
2 ايستگاه بارگيري در واگن قطار جهت واگن هاي سرپوشيده
سيستم غبارگير براي ماشين كيسه پركن
سيستم كنترل مركزي جهت كنترل تمام تجهيزات و تبادل اطلاعات با FCS مركزي سایت. . اين سيستم بصورت
Redundant بوده و تمام اطلاعات ، پيغامها و تنطيمات مورد نياز در داخل اتاق كنترل قابل كنترل و مانيتور مي باشد.
سفارش دهنده :
کنسرسیوم سازه، طراحی ساختمان نفت (ODCC) ، SINOPEC جهت پتروشیمی شازند اراک
سال اجرا :
92 - 1391