موضوع پروژه :

این پروژه در چند بخش مجزا به صورت زیر به انجام رسید :

- مهندسی تفضیلی (DETAIL) واحد انتقال مواد طرح اوره آمونیاک شرکت پتروشیمی کرمانشاه شامل کلیه فعالیتهای Piping مهندسی برق و ابزار دقیق ، مکانیک ، سیویل و استقرار ماشین آلات .

- ساخت 1300 تن استراکچر فلزی و ملزومات سالنهای واحد انتقال مواد .

- طراحی و ساخت 7 خط کامل کیسه پرکنی (Truck Loading) و بارگیری کامیون (Bagging Machine) .

- با همکاری مشترک شرکت Haver & Boecker آلمان .

- طراحی و ساخت کانوایر هوایی انتقل کیسه به طول 110 متر .

- جهت طراحی ، ساخت و تامین تجهیزات سالن BAG Printer .

- طراحی و ساخت 9 سیلو و هاپر مربوط به خطوط کیسه پرکنی .

سفارش دهنده :

شرکت مهندسین مشاور ناموران و شرکت ژاپن جهت پتروشیمی کرمانشاه Kawasaki Heave Industries

سال اجرا 1385-1383