در یازدهمین نمایشگاه  تخصصی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی عسلویه / پارس جنوبی 

مورخ 1/10/98 لغایت 4/10/98 در سالن 1 غرفه های C9 و C10 میزبان شما خواهیم بود .

 

غرفه ما در دست ساخت :

 

و شروع نمایشگاه