تقارن ۲۲امین نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی تهران با گذر از ربع قرن فعالیت در عرصه صنعت کشور عزیزمان ایران